Web tradingMở tài khoản
Flag EngVIE
Sbbs
Sbbs

Phương châm

“Đối tác tài chính toàn cầu của bạn”.
Vì chúng tôi đang bắt đầu hành trình ghi dấu tên tuổi của mình trong tâm thức của khách hàng như là một công ty môi giới chứng khoán chuyên nghiệp, chúng tôi luôn hướng đến tầm nhìn mà chúng tôi tin rằng sẽ tạo nên một hình ảnh riêng với mong muốn chia sẻ kiến thức và chuyên môn tài chính của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của nhà đầu tư trong khu vực.
Sbbs

Mục tiêu

Chúng tôi đã xác định và thực hiện xuyên suốt sứ mệnh của mình trong ba mảng riêng biệt, mà chúng tôi tin rằng chúng có thể giúp chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ với công ty, cổ đông và khách hàng bằng hết khả năng của mình.
Sbbs

Sản phẩm

Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tài chính khác biệt, góp phần đem lại sự thịnh vượng cho khách hàng.

Sbbs

Giá trị

Điều hành hoạt động kinh doanh của công ty để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, cho cổ đông và cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi.

Sbbs

Xã hội

Là một công dân toàn cầu có trách nhiệm cao với cộng đồng nhằm tạo nên sự khác biệt trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.