Web tradingMở tài khoản
Flag EngVIE

Bao gồm các sản phẩm đầu tư tài chính như chứng khoán, tích luỹ và các công cụ hỗ trợ nhà đầu tư dễ dàng tự xây dựng danh mục phù hợp.

Đầu tư là một hành trình, luôn luôn cần có sự khởi đầu
“Nếu bạn không biết cách để tiền sinh ra tiền, ngay cả trong lúc bạn ngủ, thì có thể vì cuộc sống, bạn sẽ phải làm việc cho đến hơi thở cuối cùng.”<br/><br/>Warren Buffet
“Nếu bạn không biết cách để tiền sinh ra tiền, ngay cả trong lúc bạn ngủ, thì có thể vì cuộc sống, bạn sẽ phải làm việc cho đến hơi thở cuối cùng.”

Warren Buffet
“Người thành công không phải họ kiếm tiền để đầu tư, mà họ đầu tư để kiếm tiền.”
“Người thành công không phải họ kiếm tiền để đầu tư, mà họ đầu tư để kiếm tiền.”
“Bạn có thấy ai xung quanh mình giàu lên nhờ gửi tiền tiết kiệm, tôi tin là không có.”<br/><br/>Robert G. Allen
“Bạn có thấy ai xung quanh mình giàu lên nhờ gửi tiền tiết kiệm, tôi tin là không có.”

Robert G. Allen
Sbbs
Sbbs
Cổ phiếu
Cổ phiếu đem lại sự đa dạng và tính thanh khoản cao, giúp bạn dễ dàng tham gia vào thị trường chứng khoán đầy năng động.
Sbbs
Tích luỹ
Tích lũy là sản phẩm đầu tư an toàn và hiệu quả với lãi suất hấp dẫn, giúp bạn tích luỹ tài sản và xây dựng tương lai tài chính vững vàng.
Sbbs
Vay ký quỹ
Vay ký quỹ đem lại đòn bẩy cho các khoản đầu tư tiềm năng một cách hiệu quả với lãi vay ký quỹ cạnh tranh, phù hợp với việc giao dịch ngắn hạn và thường xuyên.