Giới Thiệu Công Ty

Giới Thiệu Công Ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (“SBBS”) là công ty môi giới chứng khoán hoạt động tại Việt Nam cung cấp đầy đủ các dịch vụ chứng khoán cho khách hàng. Dịch vụ chúng tôi bao gồm môi giới chứng khoán, giao dịch trực tuyến, tư vấn tài chính doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành, nghiên cứu và các dịch vụ ngân hàng đầu tư có liên quan khác.

SBBS là công ty chứng khoán có cổ đông chiến lược nước ngoài và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép hành nghề môi giới chứng khoán vào ngày 18/07/2008 và chính thức là thành viên của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam vào ngày 07/08/2008. Với ba cổ đông chiến lược:

1.     Ngân Hàng Sài Gòn Công Thương,

2.     Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Du Lịch Kỳ Hòa

3.     Công ty Chứng khoán Inter-Pacific thuộc tập đoàn Berjaya của Malaysia,

SBBS kết hợp kinh nghiệm và kiến thức của các cổ đông chiến lược trong việc cung cấp dịch vụ chuyên biệt theo yêu cầu khách hàng.

SBBS được sự hỗ trợ toàn diện của Công ty Chứng khoán Inter-Pacific với 30 năm kinh nghiệm và sự hiểu biết tích lũy từ trung tâm môi giới chứng khoán tại Châu Á. Ngân hàng Sài Gòn Công Thương hỗ trợ các sản phẩm tài chính và đầu tư để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty Kỳ Hòa cùng hơn 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành dịch vụ sẽ giúp SBBS xây dựng mạng lưới khách hàng và phát triển tốt quan hệ với các cơ quan, ban ngành địa phương Với sự hỗ trợ này, SBBS nhắm đến việc cung cấp các dịch vụ khách hàng có tính thực tiễn và chuyên nghiệp cao, vận hành công ty dựa trên sự tăng trưởng lợi nhuận bền vững, tạo dựng giá trị cho cổ đông và phát triển cơ hội nghề nghiệp cho nhân viên SBBS.

 

Nguyên tắc Hoạt động chuyên nghiệp, Dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và Đầu tư sinh lợi cho khách hàng cũng như đối tác được hòa nhập trong văn hóa công ty chúng tôi. Giá trị nền tảng này kết hợp với những sản phẩm đầu tư và báo cáo nghiên cứu chất lượng sẽ làm SBBS trở thành đối tác tin cậy cho các nhà đầu tư.