Tầm Nhìn - Mục Tiêu

Tầm Nhìn - Mục Tiêu

Tầm Nhìn
Mục tiêu
Giá trị nền tảng

 

“Là nhà cung cấp dịch vụ tài chính chứng khoán hàng đầu trong khu vực.” 

Phương châm tầm nhìn:

“Đối tác tài chính toàn cầu của bạn”​

Vì chúng tôi đang bắt đầu hành trình ghi dấu tên tuổi của mình trong tâm thức của khách hàng như là một công ty môi giới chứng khoán chuyên nghiệp, chúng tôi luôn hướng đến tầm nhìn mà chúng tôi tin rằng sẽ tạo nên một hình ảnh riêng với mong muốn chia sẻ kiến thức và chuyên môn tài chính của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của nhà đầu tư trong khu vực.

Chúng tôi đã xác định và thực hiện xuyên suốt sứ mệnh của mình trong ba mảng riêng biệt, mà chúng tôi tin rằng chúng có thể giúp chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ với công ty, cổ đông và khách hàng bằng hết khả năng của mình.

  

 

Dịch vụ

Xây dựng niềm tin cao nhất đối với khách hàng của chúng tôi bằng những cam kết phục vụ họ một cách chuyên nghiệp nhất và đem lại hiệu quả thực tế nhất.

Giá trị

Điều hành hoạt động kinh doanh của công ty trên nền tảng tài chính vững chắc và phát triển lợi nhuận, gia tăng giá trị cho cổ đông của chúng tôi và mở rộng cơ hội phát triển và phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên của chúng tôi.

Xã hội

Là một công dân toàn cầu có trách nhiệm cao với cộng đồng nhằm tạo nên sự khác biệt trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

 

 

 

 

  

Lợi Nhuận

Đem lại lợi nhuận cho khách hàng và đối tác.

Hoạt động chuyên nghiệp

Tập trung xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh dựa trên 3 nhân tố chính: Nhân sự, Quy trình và Sản phẩm, đảm bảo SBB hoàn toàn khác biệt với các công ty khác.

Dịch Vụ Khách Hàng

Thiết kế và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu riêng của khách hàng​.