Tổng Quan

Tổng Quan

Bộ phận môi giới chứng khoán

·         Mở tài khoản và cung cấp mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài.

·         Thực hiện các lệnh mua, bán chứng khoán.

·         Môi giới cho thị trường OTC.

·         Dịch vụ ủy thác đầu tư.

·         Dịch vụ lưu ký và hỗ trợ doanh nghiệp.

·         Tư vấn đầu tư.

·         Hội thảo chuyên đề.

·         Dịch vụ tài trợ ứng trước.

·         Cầm cố chứng khoán.

·         Giao dịch lô lớn cho các nhà đầu tư tổ chức.

 Dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng bao gồm:

·         Thông báo kết quả giao dịch bằng email, SMS hoặc qua điện thoại.

·         Tư vấn đầu tư thông qua các hội thảo chuyên đề.

·         Cập nhật thông tin thị trường thông qua các báo cáo nghiên cứu vĩ mô và vi mô.

·         Cung cấp các công cụ phân tích cho nhà đầu tư.

Các dịch vụ này có thể được thực hiện thông qua: 

·         Hệ thống giao dịch ổn định và được sử dụng phổ biến tại Mỹ. Hệ thống giao dịch này cung cấp cho khách hàng  những   hoạt động môi giới, giao dịch trực tuyến, giao dịch trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ bằng nhiều ngôn ngữ.

·         Đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt có hiểu biết sâu rộng về thị trường tài chính Việt Nam và thông lệ   quốc tế.

·         Được dẫn dắt bởi một đội ngũ chuyên nghiệp với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới chứng khoán ở Malaysia.