Mở Tài Khoản

Mở tài khoản

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 (DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC)

 1.     Thủ tục mở tài khoản

a.            Khách hàng cá nhân là người Việt Nam

-          Hợp đồng mở tài khoản : 02 bản.

-          Thỏa thuận dịch vụ giao dịch trực tuyến : 02 bản.

-          Bản sao chứng minh nhân dân ( không phải công chứng ) : 01 bản.

-          Mở tài khoản tiền gửi dùng để giao dịch chứng khoán tại ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) hoặc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

b.            Khách hàng tổ chức

-          Hợp đồng mở tài khoản : 02 bản. 

-          Thỏa thuận dịch vụ giao dịch trực tuyến : 02 bản.

-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức xã hội  : 01 bản sao có công chứng.

-           Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc /Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan : 01 bản sao có công chứng.

-          Giấy ủy quyền : 01 bản (nếu có).

-          Chứng minh nhân dân của những người có liên quan nêu trên : 01 bản ( không phải công chứng). 

-           Mở tài khoản tiền tại ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương hoặc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Sau khi hoàn tất thủ tục, SBBS sẽ cấp cho Khách hàng một Mã số tài khoản giao dịch. Đồng thời, SBBS sẽ mở cho khách hàng một tài khoản lưu ký chứng khoán.

Khi mở tài khoản tại SBBS, Khách hàng không phải ký Quỹ tối thiểu bắt buộc.

Lưu ý: Mã số Tài khoản giao dịch này dùng để giao dịch chứng khoán ở cả Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2.     Chuyển tiền vào tài khoản

-          Nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản Ngân hàng của khách hàng tại Ngân hàng hoặc chi nhánh Ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

-          Chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản Ngân hàng dưới tên và số tài khoản của khách hàng.

3.     Đặt lệnh giao dịch

-    Để đặt lệnh mua chứng khoán, khách hàng phải có số dư tiền mặt bằng 100% giá trị lệnh đặt mua chứng khoán trong tài khoản tiền mặt vào ngày giao dịch (T+0).

-    Khách hàng có thể đặt lệnh tại quầy giao dịch theo mẫu Phiếu lệnh do SBBS cung cấp. Ngoài ra có thể đặt lệnh thông qua điện thoại hoặc Internet, tuy nhiên với những hình thức này khách hàng phải ký Thỏa thuận dịch vụ giao dịch trực tuyến với SBBS.

-     Cuối ngày giao dịch, khách hàng sẽ được thông báo kết quả giao dịch bằng tin nhắn SMS qua số điện thoại đã được đăng ký hoặc khách hàng có thể nhận Xác nhận kết quả giao dịch (bằng văn bản) tại Quầy giao dịch.

Dữ liệu đính kèm: Hướng dẫn mở tài khoản, giao dịch chứng khoán tại SBBS.pdf