Thời Gian Nhận Lệnh

Thời Gian Nhận Lệnh

THỜI GIAN NHẬN LỆNH

Thời gian nhận lệnh bắt đầu từ 9:00 đến 14:45 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định).

 PHÍ MÔI GIỚI

CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

Giá trị giao dịch

Phí môi giới* cho mỗi giao dịch(%)

Dưới 300 triệu VND

0.30

Từ 300 triệu đến 500 triệu VND

0.25

Từ 500 triệu đến 1 tỷ VND

0.20

1 tỷ VND trở lên

0.15

TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT

Giá trị giao dịch

Phí môi giới* cho mỗi giao dịch(%)

Mọi giá trị giao dịch

0.15

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

Giá trị giao dịch

Phí môi giới* cho mỗi giao dịch(%)

Mọi giá trị giao dịch

Thoả thuận

LƯU Ý:

  •          Phí môi giới trên đã bao gồm mức phí được tính bởi Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - HOSE và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX (hiện nay là 0.03%).
  •          Biểu phí có hiệu lực từ ngày 02/02/2009 và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
  •          Mức phí này áp dụng cho các giao dịch lô chẵn và giao dịch thỏa thuận.
  •         Biểu phí được áp dụng cho tất cả các khách hàng.

PHÍ LƯU KÝ

Dịch vụ

Mức phí

Lưu ký chứng khoán

-          Phí VSD: 0.4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/tháng    

-          Phí dịch vụ: 100,000 đồng/mã chứng khoán/tháng

Lưu ký trái phiếu

-          Phí VSD: 0.2 đồng/trái phiếu/tháng     

-          Phí dịch vụ: 100,000 đồng/ loại trái phiếu/tháng

Chuyển khoản chứng khoán

-          Phí VSD: 0.5 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/1 lần chuyển khoản    

-          Phí dịch vụ: 100,000 đồng/ mã chứng khoán

Phí rút chứng khoán

100.000 đồng/1 lần

Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán và quản lý tài sản cầm cố

0.2% giá trị theo mệnh giá ( tối thiểu 50.000đ/ hợp đồng, tối đa 10.000.000đ/ hợp đồng)

PHÍ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU

Dịch vụ

Mức phí

Chuyển nhượng chứng khoán không qua sàn giao dịch

-          Phí VSD: theo quy định hiện hành

-          Thuế: theo quy định hiện hành

-          Phí dịch vụ: 0.1% giá trị giao dịch/giá trị theo mệnh giá (nếu chưa niêm yết/đăng ký giao dịch) (tối thiểu 50.000 đồng)


PHÍ KHÁC

Dịch vụ

Mức phí

 Xác nhận số dư

50.000 đồng/1 lần

Đóng tài khoản

100.000 đồng/1 tài khoản