Giao Dịch Trực Tuyến

Giao Dịch Trực Tuyến

124.jpgHệ thống giao dịch trực tuyến của SBBS (“SBBS Online") thực hiện lệnh và xác nhận kết quả giao dịch nhanh chóng, có tính bảo mật cao. Bên cạnh đó, SBBS Online cũng cung cấp cho khách hàng những công cụ phân tích để hỗ trợ trong các quyết định đầu tư.

Thông qua SMS, Email và Website, SBBS Online sẽ cung cấp cho khách hàng những "cảnh báo" bởi mức giá, phần trăm thay đổi và khối lượng tích lũy để giám sát xu thế cổ phiếu. SBBS Online hỗ trợ khách hàng đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả thông qua: 

    * Biểu đồ
    * Thống kê giao dịch
    * Phân tích kết quả danh mục đầu tư bằng cách so sánh với kết quả chung của ngành và thị trường

Xin xem file đính kèm về Bản công bố rủi ro:

Ban cong bo rui ro.pdf