Biểu Lãi

Biểu Lãi

Lãi suất/ Phí

Thời gian

Mức Phí

Lãi suất cho vay GDKQ

30 ngày đầu tiên

12%/năm

150 ngày tiếp theo

15%/năm

Từ ngày 181 trở đi

21%/năm

Phí gia hạn

Khi hợp đồng 90 ngày

0.25%/năm

*Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2017