Web tradingMở tài khoản

Thị trường

Tin tức thị trường

LPB: Thông báo LPB122010 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết

LPB: Thông báo LPB122010 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết

06/02/2024

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo LPB122010 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết như sau:

20240206_20240205-LPB-CBTTTBTPLPB122010cokhanangbihuyboniemyet.pdf

Nguồn từ: Hsx.vn