Web tradingMở tài khoản

Thị trường

Tin tức thị trường

LPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh Việt Yên

LPB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh Việt Yên

06/02/2024

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo  công văn của NHNN về việc chấp thuận cho LPB thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Chi nhánh Việt Yên như sau:

20240206_20240206-LPB-CVNHNNchapthuanthaydoidiachiCNVietYen.pdf

Nguồn từ: Hsx.vn