Web tradingMở tài khoản

Thị trường

Tin tức thị trường

HHV: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn

HHV: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn

06/02/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả công bố Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn như sau:

20240206_20240206-HHV-BaocaothaydoiPASDvonthuduoctudotCBthemCPchoCDHH.pdf

Nguồn từ: Hsx.vn