Web tradingMở tài khoản
Flag EngVIE

Company Report: VHC

11/03/2024

Thông tin chung

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) được thành lập vào năm 1997 và niêm yết trên HoSE kể từ năm 2007. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến xuất khẩu thực phẩm, trong đó sản phẩm cốt lõi là dòng cá tra. Tính đến nay, Vĩnh Hoàn đã vươn lên giành vị trí top đầu trong nuôi trồng, sản xuất và xuất khẩu cá tra, với sản phẩm cá tra fillet chiếm khoảng 63% trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của công ty, tập trung vào các thị trường trọng điểm như Mỹ, Anh, Canada, v.v.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý IV/2023, VHC ghi nhận doanh thu thuần giảm 3.2%, đạt 2,396 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 66.5% xuống còn 66 tỷ đồng.

Mới đây, VHC thông báo về đợt tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền. Theo đó, đợt chi trả này được thực hiện với tỷ lệ 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 2,000 đồng) và ngày thanh toán là ngày 29/02/2024.

Tháng 01/2024, Vĩnh Hoàn mang về 921 tỷ đồng doanh thu. gấp đôi cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây. Thành quả này là nhờ xuất khẩu sang các thị trường hồi phục, như doanh thu xuất khẩu sang Mỹ tăng 59%, sang Trung Quốc tăng 259% hay châu Âu tăng 33%.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Năm 2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 10,039 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 950 tỷ đồng, lần lượt giảm 24.1% và 52.8% so với năm ngoái. Trong đó, mảng bán thành phẩm và bán phụ phẩm đem về 6,536 tỷ đồng và 1,658 tỷ đồng, lần lượt giảm 35.2% và 23.4%; trong khi mảng bán hàng hóa tăng mạnh 62.7% lên 1,545 tỷ đồng. Nguyên nhân cho sự sụt giảm này được phía Vĩnh Hoàn cho hay là do sản lượng bán và giá bán giảm. Mặc dù, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 39.9% và 28.3% so với cùng kỳ còn lần lượt 222 tỷ đồng và 517 tỷ đồng, song doanh thu hoạt động tài chính giảm 14.5% so với năm 2022 còn 371 tỷ đồng cũng góp phần khiến lãi ròng lũy kế sụt giảm.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của VHC đạt 11,806 tỷ đồng, tăng nhẹ 1.9% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 4,040 tỷ đồng, tăng mạnh 25.7%, với phần lớn là  chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm tồn. Mặt khác, VHC ghi nhận nợ phải trả ở mức 3,239 tỷ đồng, giảm 16.7% so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 2,157 tỷ đồng.


Năm 2023, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 11,500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,000 tỷ đồng, lần lượt giảm 13.1% và 50.3% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023, VHC hoàn thành 87.3% kế hoạch doanh thu và 95.0% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Sang năm 2024, VHC có kế hoạch tập trung nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc, khi thị trường này đã mở cửa hoàn toàn, tạo nhiều dư địa tăng trưởng trong những năm tới. Nhờ đó, VNDirect kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu của VHC sang thị trường Trung Quốc sẽ tăng trưởng 1% và phục hồi 20% so với cùng kỳ trong 2024.

Mặt khác, về triển vọng kinh doanh năm 2024, công ty chứng khoán Funan Securities cho biết, mặc dù lượng tồn kho ngành thực phẩm của Mỹ đã giảm xuống từ đầu quý III/2023 nhưng vẫn duy trì ở mức cao, do đó nhu cầu nhập khẩu thực phẩm còn chậm. Do vậy, VHC được dự kiến cũng đối mặt với không ít khó khăn trên thị trường xuất khẩu sang Mỹ.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. SBBS không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. SBBS không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của SBBS, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SBBS.