Web tradingMở tài khoản

Company Report: POW

30/01/2024

Thông tin chung

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), thuộc Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam, được thành lập vào năm 2007 và niêm yết trên sàn HoSE vào năm 2019. PV Power đang quản lý vận hành 7 Nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt là 4,205 MW, gồm điện khí, than và thủy điện. Hàng năm, PV Power cung cấp lên lưới điện Quốc gia khoảng 21 tỷ Kwh, chiếm 13-15% sản lượng điện thương phẩm Quốc gia, đứng vị trí thứ 2 sau Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cập nhật thông tin gần nhất

Quý IV/2023, POW ghi nhận doanh thu thuần đạt 6,412 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 446 tỷ đồng, lần lượt giảm 16.3% và 53.7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh sản lượng của một số nhà máy sụt giảm đáng kể.

Kết thúc năm 2023, PVPower ghi nhận sản lượng điện sản xuất ước đạt 14.97 tỷ kWh, đạt 96% so với kế hoạch; chiếm tỷ trọng 64% sản lượng điện toàn Tập đoàn (23.23 tỷ kWh).

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế cả năm 2023, POW ghi nhận doanh thu thuần đạt 27,945 tỷ đồng, giảm nhẹ 1.0% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 5.2% lên 25,761 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí vận hành và bảo trì các nhà máy nhiệt điện cao hơn, khiến biên lợi nhuận của POW giảm còn 7.8%, thấp hơn nhiều so với mức 13.2% ghi nhận trong cùng kỳ. Mặc dù doanh thu hoạt động tài chính tăng 23.4% svck lên 550 tỷ đồng, song áp lực từ việc một số nhà máy điện đều sụt giảm sản lượng trong bối cảnh chi phí không giảm đáng kể do chi phí cố định chiếm tỷ trọng lớn, đã khiến lợi nhuận sau thuế của POW ghi nhận giảm 47.9% so với cùng kỳ, đạt 1,329 tỷ đồng.  

Cuối năm 2023, POW ghi nhận tổng tài sản tăng mạnh 23.8% so với đầu năm, đạt 70,347 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 14,641 tỷ đồng, tăng 16.8% chủ yếu do phát sinh tăng mạnh khoản phải thu đối với Công ty Mua bán Điện. Nợ phải trả tăng mạnh 53.6% lên 36,181 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán ngắn hạn tăng gấp 2.2 lần so với đầu năm lên 15,950 tỷ đồng, chủ yếu do tăng mạnh khoản phải trả đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (tăng gấp 2.5 lần) và Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (tăng 61.8%).


Năm 2023, POW đặt kế hoạch doanh thu toàn Tồng công ty là 30,332 tỷ đồng, tăng 7.5% và lợi nhuận sau thuế là 1,118 tỷ đồng, giảm mạnh 56% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023, POW đã hoàn thành 92% kế hoạch doanh thu và 119% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong năm 2024, công ty cho biết sẽ quản lý vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, từ đó đảm bảo huy động tối đa công suất và hiệu quả các nhà máy điện, hướng đến tổng sản lượng điện sản xuất cả năm đạt 16,703 tỷ kWh.

Bên cạnh đó, sang năm 2024, POW cũng đạt kế hoạch doanh thu toàn công ty là 31,736 tỷ đồng, tăng 13.6% so với thực hiện cả năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 824 tỷ đồng, giảm 38.0%.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. SBBS không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. SBBS không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của SBBS, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SBBS.