Giới Thiệu

Giới thiệu bộ phận Nghiên Cứu

Bộ Phận Nghiên Cứu

Bộ Phận Nghiên Cứu SBBS cam kết hỗ trợ khách hàng với những báo cáo phân tích chi tiết nhất, báo cáo nghiên cứu chuyên sâu, nhận định thị trường và đưa ra chiến lược đầu tư chứng khoán tối ưu nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng trong quá trình thực hiện quyết định đầu tư.

 

  • Công cụ phân tích từ cơ bản đến nâng cao trên website SBBS.
  • Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về thị trường, ngành nghề và công ty
  • Báo cáo đầu tư chiến lược theo yêu cầu của nhà đầu tư.

KIẾN THỨC CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (COVERED WARRANT)

Nhằm giúp nhà đầu tư có thể tham khảo và giao dịch sản phẩm chứng quyền có đảm bảo, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã hoàn thiện “Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm” và được Công ty CPCK Saigonbank Berjaya hỗ trợ phổ biến kiến thức. Bộ tài liệu này bao gồm:

1. Infographic giới thiệu những đặc điểm của Chứng quyền có bảo đảm;

2. Bộ slide giới thiệu Chứng quyền có bảo đảm;

3. Những câu hỏi thường gặp về Chứng quyền có bảo đảm;

4. Tài liệu hướng dẫn hoạt động của tổ chức phát hành;

5. Video clip giới thiệu về Chứng quyền có bảo đảm;

6. Và các bài viết liên quan đến hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm.

7. Video clip giới thiệu về Chứng quyền có đảm bảo (lồng tiếng)